Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

" θα φύγει και ο ένας φίλος και ο άλλος και η ιστορία θα τρέξει με άλλο ρυθμό"


" 20 Ιουλίου 1974- η Κυπριακή Τραγωδία έφερε μια Μεταπολίτευση " άρπα - κόλλα" δομημένη στα συμφέροντα των ξένων. Ο επίλογος της προδοσίας της Κύπρου έμπροσθεν;"

" τόσα χρόνια έκλαιγαν οι μάνες στην Κύπρο και μερικά παιδιά ζύγιζαν τα πορτοφόλια και τα πάθη τους"

" η αλήθεια της Κυπριακής τραγωδίας δεν άνοιξε για αυτό είμαστε καταδικασμένοι να δούμε  πάλι τραγωδίες;" 

" οι προδότες της μαρτυρικής Κύπρου έστρωσαν την δυστυχία και την μιζέρια   της Ελλάδος" 

 " ο Ξανθός είναι  εργαλείο που ανοίγει την Οργή του ΘΕΟΥ στον Κόσμο"

" φυσικά δεν είναι εργαλείο πολιτισμού αλλά στρατιωτικής υπεροχής και το δείχνει " 

" η φιλία του με τον τούρκο είναι στιγμιαία" 

" ο τελευταίος πειρασμός κατά  της Ελλάδος θα χαλάσει τους εν ανάγκη φίλους και την λυκοφιλία"

" θα φύγει και ο ένας φίλος και ο άλλος και η ιστορία θα τρέξει με άλλο ρυθμό"  

" η δυστυχία για τον Έλληνα είναι ότι αγνοεί ότι είναι σφραγισμένος από πάνω, θέλει δεν θέλει να είναι " διδάσκαλος"  της ανθρωπότητας" 

 " την Πόλη θε να την λάβουμε, λάβαρο και παρηγοριά για όσα θε να συμβούν"  

" οι χρόνοι συμπληρώθηκαν"  

" τότε θα επιστρέψει μυστικά και η Παναγία του Κύκκου στην ΠΟΛΗ της" 

ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας