Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

ΚΑΙΓΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ...ΠΡΩΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

 


Κύριέ μου, σήμερα ἤθελα νά Σοῦ πῶ πώς θέλω νά ἀνήκω σέ Σένα. 

Σοῦ τό ΄πα κι ἄλλες φορές. 

Τό ξέχασα ὅμως ἀρκετές φορές ἀπό τότε. 

Σήμερα μέ βοηθεῖς νά Σοῦ τό ξαναζητήσω. 

Σ΄εὐχαριστῶ καί Σέ παρακαλῶ, αὐτό τό δῶρο χάρισε τό στό παιδί Σου. 

Βοήθησέ με, μέχρι τό βράδυ αὐτό νά σκέπτομαι. Κύριε, Σύ ξέρεις τίς πληγές μου. 

Ξέρεις ὅμως καί τήν προσπάθειά μου. 

Τό ὄνομά Σου στά χείλη μου τό ἔχω συχνά. 

Καί ἡ ἐπίκληση αὐτή κάνει θαύματα. Γλυκύτατε Ἰησοῦ, βοήθησέ με νά Σοῦ κουβεντιάζω πιό συχνά. 

Ὅταν μου ἔρχεται τό κύμα τοῦ κακοῦ τότε νά Σοῦ κουβεντιάζω πιό πολύ γιά νά περνᾶ ἡ μπόρα. 

Κι ἄν τά κύματα μέ βρέξουν, καί μέ βρέχουν συχνά, Σύ μήν ἀφήσεις τή βάρκα μου νά τσακιστεῖ…

Μητροπολίτου Χαλκίδος + Νικολάου Σελέντη

ΠΗΓΗ 

Hlias Daslis