Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ : "υποβόσκει μείζονα πυρηνική κρίση - προπέτασμα αυτής η παγκόσμια οικονομική κρίση - αναμπουμπούλα στην Μέση Ανατολή και Περσικό κόλπο"

«Μελλήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων· οράτε μη θροείσθε· δεί γαρ πάντα γενέσθαι, αλλ΄ ούπω εστί το τέλος. εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται λιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· πάντα δε ταύτα αρχή ωδίνων» (Ματθ. ΚΔ΄ 6-8).

«Όταν δε ακούσητε πολέμους και ακαταστασίας, μη πτοηθήτε· δει γαρ ταύτα γενέσθαι πρώτον, αλλ΄ ουκ ευθέως το τέλος. τότε έλεγεν αυτοίς· εγερθήσεται έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους και λιμοί και λοιμοί έσονται, φόβητρά τε και σημεία απ΄ουρανού μεγάλα έσται» (Λουκ. ΚΑ΄9-11).

Με ΠΑΤΑΓΟ πολλές τραπεζικές φίρμες

Putin: Σκληρή απάντηση στη χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου – Μεταφέρουμε άμεσα πυρηνικά στη Λευκορωσία

Διασπορά πυρηνικών υποβρυχίων σε Ατλαντικό και Ειρηνικό ΗΠΑ- Ρωσίας.

Στην Συρία δεν ξέρει ποιος χτυπάει τον άλλο και ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται...
ΣΤΩΜΕΝ καλώς 
Δρ.  Κωνσταντίνος Βαρδάκας