Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

" μια πληροφορία τελευταίας στιγμής - κινήσεις για να χτυπηθεί η Παγκόσμια Οικονομία και μέσω αυτής της κατάστασης να ισοπεδωθεί η συμφωνία Ρωσίας - Κίνας - Ιράν- Σαουδικής Αραβίας. Άραγε θα ζήσουμε συγκλονιστικές στιγμές;" ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΑΝΕΚΚΊΝΗΣΗ ΔΙΧΩΣ ΧΡΙΣΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΦΛΟ

 


" εγώ θα σε προφυλάξω από την ώραν του πειρασμού και της ταλαιπωρίας, που μέλλει να έλθη και να απλωθή εις όλην την οικουμένην, δια να θέση εις δοκιμασίαν αυτούς, που κατοικούν εις την γην.".Αποκ

 3,10         ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

Αποκ. 3,10                Και τούτο, διότι συ ετήρησες τον λόγον μου, που ομιλεί περί της υπομονής εις τας θλίψεις και τους διωγμούς. Και εγώ θα σε προφυλάξω από την ώραν του πειρασμού και της ταλαιπωρίας, που μέλλει να έλθη και να απλωθή εις όλην την οικουμένην, δια να θέση εις δοκιμασίαν αυτούς, που κατοικούν εις την γην.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ - Και στον επίσκοπον της Εκκλησίας, που είναι εις την Φιλαδέλφειαν, γράψε: 

Αποκ. 3,13         Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

Αποκ. 3,13                 Εκείνος που έχει τα αυτιά της ψυχής του ανοικτά, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα το Αγιον εις τας Εκκλησίας.