Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

μηχανές σκέψεις - τεχνητή νοημοσύνη και πως ειδοποίησε πριν δεκαετίες ο Κύριος τους δικούς του;

Θα 'ρθει εποχή που θα κατασκευαστούν μηχανές, οι οποίες θα ελέγχουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων. Εκείνη την εποχή μόνο όσοι κατέβασαν τον νου τους στην καρδιά θα μείνουν ανεπηρέαστοι από αυτή την δικτατορία.

Όσιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ.