Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

21 του ΜΑΙΟΥ εκλογές και ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ έχει το δικό του τέλειο σχέδιο για την Ελλάδα την πολυβασανισμένη και καταπροδομένη;