Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

''η χαρά" της Δύσης - ένα πραξικόπημα για τον Πούτιν στην Ρωσία και ένα τέτοιο για τον σουλτάνο στην τουρκία; ΟΝΕΙΡΑ ή σχέδια ;

 


Πολλά συζητιούνται σαν όνειρα και πολλά άλλα γίνονται στα παρασκήνια.

Πολλά από αυτά που γίνονται στην Ουκρανία και πρόκειται να γίνουν και στην ευρύτερη περιοχή μας, είναι απόρροια πνευματικών νόμων που έχουν άλλη ισχύ και εφαρμογή μέσα στην καθημερινότητα.

Ξεχάσαμε όμως ότι η πραγματικότητα της καθημερινότητας μας βρίσκεται μέσα στον Ευαγγελικό λόγο και όχι στην κανονικότητα που ανακαλύψαμε για να καλύψουμε τις πομπές μας.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

"αν κανείς σας πει τι θα πάθετε εξ αιτίας της αμαρτίας, εσείς θα πείτε τέτοια πράγματα δεν γίνονται" ΚΑΙ ΟΜΩΣ...

"εγώ πραγματοποιώ εις τας ημέρας σας έργον τιμωρίας και καταστροφής, έργον το οποίον εάν κανείς εκ των προτέρων σας το διηγηθεί, θα σας φανεί τόσον παράδοξον, ώστε δεν θα το πιστεύσετε"
Αυτά λέγει ο ίδιος ο ΚΥΡΙΟΣ με τους προφήτες και τα επαναλαμβάνει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ σε εμάς όλους τους μεταγενέστερους , όταν βρέθηκε να κηρύττει το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ στην Αντιόχεια της Πισιδίας μαζί με τον Αποστόλο Βαρνάβα. Ήταν τότε που τους έδιωξαν και αυτοί βγαίνοντας από την πόλη τίναξαν την σκόνη του χώματος της από τα πέδιλα τους για να μην έχουν καμία σχέση με αυτήν.

Πραξ. 13,40 βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις·

Πραξ. 13,40 Προσέχετε όμως, μήπως δείξετε απιστίαν και πέσει επάνω σας εκείνο, που έχει λεχθή εις τα βιβλία των προφητών•

Πραξ. 13,41 ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ᾧ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.

Πραξ. 13,41 Ιδέτε σεις, που καταφρονείτε τον Θεόν και τα προστάγματά του. Θαυμάσατε και εξαφανισθήτε• διότι εγώ πραγματοποιώ εις τας ημέρας σας έργον τιμωρίας και καταστροφής, έργον το οποίον εάν κανείς εκ των προτέρων σας το διηγηθή, θα σας φανή τόσον παράδοξον, ώστε δεν θα το πιστεύσετε”.
ΣΤΩΜΕΝ καλώς
ΦΩΤΟ: Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΙΜ ΙΒΗΡΩΝ