Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

" οι άγιοι προγόνοι μας ξεκίνησαν τις περιπολίες στα νησιά και τις πόλεις μας" "ο τούρκος επιστρέφει με ¨άδεια ειρηνοποιού¨ στον τόπο του ιστορικού εγκλήματος; " ΣΤΩΜΕΝ καλώς


φωτο -ΧΙΟΣ την ώρα που βγαίνει το ΦΩΣ από την καθ ημάς Ανατολή  πηγη https://www.facebook.com/profile.php?id=100014990776655&