Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

“Νὰ λέτε τὴν εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον με». Σὰν Μεταλαβιὰ εἶναι, γιατί παίρνετε τὴν δύναμη τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ! Νὰ ’στε μόνο καθαροί. Νὰ ἐξομολογεῖσθε καὶ ἔπειτα νὰ τὴν λέτε. Τότε ὀχυρώνεσθε, ἁγιάζετε.” ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ

 

πηγή από fb   

Θηβαίος Πολίτης