Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

" στην πολύπαθη Ουκρανία δεν θα τα βρουν , δεν το θέλουν ούτε οι Δυτικοί , ούτε οι Ρώσοι και αυτό έχει προφητευθεί" " πάμε για νέους γύρους μετά τον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ" μας είπε ένας Γέροντας - είδομεν