Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

" προσέξτε αδελφοί οι τρικλοποδιές θα γίνουν πλέον η καθημερινότητα μας" " ζητάτε ΘΕΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ" - ΓΕΡΟΝΤΑΣ