Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

" όταν εκδημούν τόσοι επώνυμοι στις μέρες μας , σκεφτείτε άραγε πόσοι ανώνυμοι αποδημούν;" ο ΘΕΟΣ μας έδωσε Νου να διακρίνουμε