Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

" τόσα χρόνια - τόσα ΘΕΟΣΗΜΕΙΑ - τόσοι ΑΓΙΟΙ, αλλά εμείς εκεί καρφί στο βούλωμα"