Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

14 Νοεμβρίου γιορτάζει το ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ - πως άλλαξε η ζωή μου σε λίγα λεπτά.

 " το ΦΩΣ του κόσμου ο ΧΡΙΣΤΟΣ" 
ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και όχι τυχαία συγκυρία ότι στις 14 Νοεμβρίου εκάστου έτους  η εκκλησία μας τιμάει ένα μεγάλο ΑΠΟΣΤΟΛΟ με το Ελληνικό όνομα ΦΙΛΙΠΠΟΣ που ήταν εις εκ των δώδεκα και ένα μεγάλο ΟΣΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΤΕΡΩΝ που ομολόγησε και αγωνίστηκε να μην λοξοδρομήσει η Ορθοδοξία της Χιλιόχρονης Ρωμιοσύνης υπό την επήρεια των δυτικόφρονων βαρλαμιστών.


ΚΑΙ οι δύο αυτοί πνευματοφόροι στύλοι εμφορούνται από την Θέα του ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ που τους καθοδηγούσε και μετά οδηγούσαν εμάς στην ασφάλεια της Ορθοπραξίας μακριά από τους προβατόσχημους  λύκους των ποικίλλων αιρέσεων.

Ο Απόστολος Φίλιππος είναι η  ΘΕΙΑ ΕΛΛΑΜΨΙΝ του ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, όπως λέει και το απολυτίκιο του.

" Θείαν ἔλλαμψιν, τοῦ Παρακλήτου, εἰσδεξάμενος, πυρὸς ἐν εἴδει, παγκοσμίως ὡς ἀστὴρ ἀνατέταλκας, καὶ τῆς ἀγνοίας τὸν ζόφον διέλυσας, τῇ θείᾳ αἴγλῃ Ἀπόστολε Φίλιππε. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ δεόμεθα, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος" 

και πώς να μην ήταν, όταν με τον Πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα ( και αυτός με Ελληνικότατο όνομα ) σύστησαν το Ελληνικό Έθνος στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, όταν ΤΟΝ  συνάντησαν Έλληνες έμποροι λίγες μέρες πριν τα Σεπτά Πάθη ΤΟΥ και άκουσαν από τα ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΕΙΛΗ ΤΟΥ  "  τώρα ήρθε η ώρα που θα δοξαστεί ο ΥΙΟΣ του ανθρώπου" 

Ο  άλλος ο Άγιος, ο Ομολογήτης Άγιος  Γρηγόριος ο Παλαμάς  είναι ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ο ΦΩΣΤΗΡ και της Εκκλησίας ο Υπέρμαχος , όπως λέει το απολυτίκιο του.

" Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, τῶν Μοναστῶν ἡ καλλονή, τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα, κῆρυξ τῆς χάριτος, ἱκέτευε διὰ παντός, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν." 

και πως να μην είναι ΦΩΣΤΗΡ, όταν 

" Το 1335 μ.Χ. με τους δύο αποδεικτικούς λόγους του «Περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος», ήλθε σε σύγκρουση με τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό, ο οποίος δίδασκε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό, κι ακόμα περισσότερο δεν μπορεί να ενωθεί μαζί Του. Κατά τα λεγόμενα του Βαρλαάμ, ο Θεός είναι «κλειστός στον εαυτό του» και δεν μπορεί να ενωθεί με τους ανθρώπους. Επομένως, οι «ησυχαστές», οι μοναχοί δηλαδή εκείνοι που έλεγαν ότι μπορεί ο άνθρωπος, αν έχει καθαρή καρδιά και αν συγκεντρωθεί στην «καρδιακή προσευχή» (το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με»), να ενωθεί με το Θεό και να φωτισθεί και να δει το Άκτιστο φως, ασχέτως της μόρφωσής του, δεν ήταν Ορθόδοξοι αλλά «μεσσαλιανιστές» και «ομφαλόψυχοι». Μετά από αυτές τις τοποθετήσεις του Βαρλαάμ, ο Παλαμάς εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη από όπου και άρχισε τον αγώνα «υπέρ των Ιερώς ησυχαζόντων», δηλ. αυτών που ασκούσαν τον ησυχασμό, συγγράφοντας μάλιστα και τους ομώνυμους λόγους του. Το ζητούμενο της πάλης αυτής ήταν κυρίως το μεθεκτικόν ή αμέθεκτον της θείας ουσίας. Ο Γρηγόριος, οπλισμένος με μεγάλη πολυμάθεια και ισχυρή κριτική για θέματα αγίων Γραφών, διέκρινε μεταξύ θείας ουσίας αμεθέκτου και θείας ενεργείας μεθεκτής. Και αυτό το στήριξε σύμφωνα με το πνεύμα των Πατέρων και η Εκκλησία επικύρωσε την ερμηνεία του με τέσσερις Συνόδους." Περισσότερα στο https://www.saint.gr/167/saint.aspx 

'Ομως  αυτήν την μέρα στις 14 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμάει επίσης και το άστρο των νεομαρτύρων του γένους που πότισαν με το αίμα τους το δένδρο του  21 και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας που την χάσαμε σήμερα λόγω αμαρτίας και διαστροφής.

Τιμάει τον γόνο της Αγιοτόκου Ύδρας και το παλληκάρι της Ρόδου, τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Υδραίο  που ομολόγησε ΧΡΙΣΤΟ και το μαρτύριο του το σκέπαζε το ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ.

Στην Ύδρα στα στενά ανηφορικά δρομάκια της που οδηγούν στον πάνσεπτο ναό του ΑΓΙΟΥ αυτά ευωδιάζουν με θυμίαμα και το ΦΩΣ σε αυτές τις περπατησιές είναι διαφορετικό.

Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά; ακριβώς γιατί πρέπει να στηριχτούμε και να βγούμε να ομολογήσουμε την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ στις μέρες μας, γιατί αυτή σώζει από την οργανωμένη από τους σκοτεινούς μισάνθρωπους τρομοκρατία που  καλλιεργούν την καταθλιπτική μιζέρια  οι αθεόφοβοι .

Τέτοια ημέρα του Νοεμβρίου στις 14 του μηνός του 1986  δεχτήκαμε  στο χώρο της εργασίας μας την επίσκεψη μιας άγνωστης για εμάς ψυχής που ζήτησε την ιατρική βοήθεια μας.

Τελικά μάλλον αυτή η ψυχή μας βοήθησε και όχι εμείς αυτήν, όταν ο χώρος γύρω μας κατακλύστηκε με το " άλλο ΦΩΣ" που είναι πιο φωτεινό από τον Ήλιο , διεισδύει στα πάντα ακόμα και στους ανθρώπινους ιστούς (διέρχεται μυελού και οστέων), δείχνει την ΑΛΗΘΕΙΑ των πραγμάτων, αναζωογονεί και θεραπεύει , χαροποιεί ( δεν θέλεις να βγεις μέσα από αυτό ) και πολλά άλλα ουκ εστίν ο αριθμός.

Τότε δεν είχαμε καμία εμπειρία ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, μετά διαβάσαμε και δοξάζουμε εσαει τον ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΣΑΡΩΦ που τα πρώτα βιβλία του  διαβάσαμε το 1989 από την Ιερά Μονή του Παρακλήτου, ξεκαθαρίζει με σαφήνεια ποιος είναι ο σκοπός του κάθε βαπτισμένου Ορθόδοξου Χριστιανού.

ΣΗΜΕΡΑ αυτό το ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ με το οποίο είναι πνευματικά καλυμμένη η Ελλάδα από άκρο σε άκρο πάνω στα μαρτύρια της , αυτό πολεμούν αλλά δεν γνωρίζουν με τι πολεμούν και ποιο θα είναι το τέλος τους αν μείνουν  αμετανόητοι.

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας