Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

Το ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ από την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – Υπερμεγέθη σκιά ΣΤΑΥΡΟΥ στην εξωτερική τοιχοποιία το 2013 (βίντεο- φώτο)

Υπερμεγέθη φωτοσκιά σε σχήμα ΣΤΑΥΡΟΥ στην εξωτερική  τοιχοποιία της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ κάνει την εμφάνιση της  στις 7 Δεκεμβρίου του 2013.

Η λήψη φαίνεται να είναι  το αποτέλεσμα βιντεοσκόπησης μέσω  εξωτερικής  κάμερας.Ο ΤΙΜΙΟΣ και ΖΩΟΠΟΙΟΣ του ΚΥΡΙΟΥ μας θα καταλύσει τα σκοτεινά σχέδια των εχθρών και των δήθεν φίλων μας.  

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος Βαρύς)
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας· ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος

7 Δεκεμβρίου του 2013 σε φωτογραφικές  λήψεις την στιγμή που μετέδιδε ζωντανά web εξωτερική  κάμερα  και την ώρα που ακούγεται ο μουεζίνης κατά την μεσημβρινή επίκληση τους, στην εξωτερική τοιχοποιία της κτιριοδομής της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ σχηματίζεται φωτοσκιά ΣΤΑΥΡΟΥ.
 Το θέμα το αναδεικνύει το ιστολόγιο epanastasilae.blogspot.gr/2013 και μετέπειτα αναδεικνύεται και από άλλα ιστολόγια
Όπως φαίνεται και από το βίντεο
+ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ +


ΤΙ συμβαίνει στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ;
Οι πέτρες ,τα τούβλα, τα επιχρίσματα  στους τοίχους και στα στατικά στοιχεία  του Ιερού Σεβάσματος της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ φωνάζουν:
« φτάνει η ευλογημένη ώρα να ξαναλειτουργηθούμε ΟΡΘΟΔΟΞΑ από τα παιδιά των οικοδομούντων - θεμελιωτών  μας Ελλήνων-Ρωμιών»
Με πίστη και ελπίδα
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας