Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

« ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΤΥΦΕΚΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΑΓΧΟΝΙΖΟΝΤΑΙ. Να σεβαστείτε αυτήν την παράδοση»

Πριν αρχίσουμε και επειδή καίει αυτό
« αν αφήσουμε τα παιδιά μας ΑΓΕΝΝΗΤΑ πως θα γεννηθούν ΑΓΙΟΙ, ήρωες , μεγάλοι ανθρωπιστές; »
Το μετρό σήμερα γέμισε με αφίσες του ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ παιδιού. Από εκεί βρεθήκαμε στην πλατεία Μητροπόλεως και έμπροσθεν ενός γεννημένου μεγάλου παιδιού που είπε τα παρακάτω λόγια…  
Την ώρα που σταθήκαμε  κάτω από τον μπρούντζινο ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού ( 1943) στην πλατεία μητροπόλεως απέναντι από τον Καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού, φτερούγισε ένα σμάρι περιστέρια , τότε  ανασηκώσαμε τα μάτια και είδαμε αυτήν την  φράση που είναι γραμμένη επί της μαρμάρινης βάσεως.
« ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΤΥΦΕΚΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΑΓΧΟΝΙΖΟΝΤΑΙ. Να σεβαστείτε αυτήν την παράδοση»
Προς τις αρχές της Γερμανικής Κατοχής
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Και δεν ήταν μόνο ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός που κράτησε τέτοια ηρωική στάση απέναντι σε ναζιστές κατακτητές , ήταν και πολλοί άλλοι εκκλησιαστικοί εκείνης της περιόδου   που έβαζαν την ίδια την ζωή τους προκειμένου να σώσουν αθώους ανθρώπους, κρατώντας την ίδια   παράδοση των αγίων μαρτύρων και ηρώων  μας.
Με τέτοιους Ιεράρχες πορευόμασταν υπό την  αγιοπνευματική ομπρέλα της ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ.
Έλεγε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
« όταν ο σουλτάνος εκείνα τα χρόνια της στυγνής τουρκοκρατίας  καλούσε τον μεγάλο  Οικουμενικό Πατριάρχη Παίσιο στο παλάτι του , αυτός κάτω από το αντερί του είχε ζωσμένο ένα τρίχινο σχοινί.
Πίεζε ο σουλτάνος τον Πατριάρχη του Γένους  μας να συνηγορήσει για την απόδοση προνομίων ( βακούφια) στους Αρμενίους της ΠΟΛΗΣ, γνωρίζοντας ο δεύτερος πολύ καλά τι θα πάθαινε αν δεν συμφωνούσε με τον μωαμεθανό.
Όμως ο Πατριάρχης για να δείξει την αποφασιστικότητα του και να μην χαθεί χρόνος( ώστε  να μην μπει στον πειρασμό των διπλωματικών παζαριών) ξεκρεμούσε το τρίχινο σχοινί που είχε ζωστεί και έλεγε στον σουλτάνο
-         Στο έφερα για να μην ξοδευτείς , να είναι έτοιμο για να με κρεμάσεις γιατί δεν πρόκειται να συμφωνήσω με αυτά που μου υποβάλλεις»  
Αλλά και στις πρόσφατες  μέρες, ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ μας χάρισε Ιεράρχες που ήταν ζωσμένοι με το τρίχινο σχοινί των ΙΕΡΩΝ και ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ μας.

« Αρνητική απάντηση του αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Σεραφείμ σε πρόσκληση του Πάπα» 2 Οκτωβρίου 1991

« Αγιώτατε,
Επικοινωνούμεν μεθ' Υμών εξ αφορμής της Υμετέρας προσκλήσεως την οποίαν απηυθύνατε εις ημάς προκειμένου όπως αποστείλωμεν «αδελφικόν απεσταλμένον» εκ της Εκκλησίας ημών ίνα συμμετάσχη εις την ειδικήν Συνέλευσιν των Επισκόπων της καθ' Υμάς Εκκλησίας, συνερχομένην εν Ρώμη από 28.11 έως 14.12.1991, με θέμα «ο επανευαγγελισμός της Ευρώπης».


Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 2ας Οκτωβρίου ε.έ., κατόπιν ενδελεχούς μελέτης, απεφάσισεν ότι δεν δύναται να μετάσχη η Εκκλησία ημών εις την ως είρηται Συνέλευσιν διά λόγους συνειδήσεως. Η Ιερά Σύνοδος υπεχρεώθη να λάβη σοβαρώς υπ' όψιν το γεγονός ότι, παρά τας επανειλημμένας εκκλήσεις αι οποίαι απηυθύνθησαν προς την Υμετέραν Αγιότητα υφ' ημών αλλά και υφ' ετέρων αρχηγών ορθοδόξων αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ο επιθετικός φανατισμός των Ουνιτών εν τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συνεχίζει να υφίσταται αδιαπτώτως, δημιουργών, ούτως, μίαν εμφανεστάτην αντίθεσιν μεταξύ των όσων η Έδρα της Ρώμης επισήμως διακηρύσσει και όσων εν τοις πράγματι πράττει ή επιλέγει να μη πράξη.


Αι αδελφαί ημών Ορθόδοξοι Εκκλησίαι εν Ρωσία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία και Πολωνία υπέφερον και συνεχίζουν να υποφέρουν με ένα συνεχώς αυξανόμενον ρυθμόν από απροκαλύπτους προσηλυτιστικάς ενεργείας, από την μισαλλοδοξίαν, και, πλειστάκις, την βίαν των καθολικών του ανατολικού ρυθμού, αφοσιωμένων εις την Ρώμην. Τούτο εν συνδυασμώ με την όντως ανεξήγητον σιγήν Υμών κατά τας προσφάτους διαδηλώσεις υφ' ομάδος φανατικών Τούρκων κατά την πολιορκίαν του Σεπτού Κέντρου της Ορθοδοξίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει απογοητεύσει και αποθαρρύνει την Εκκλησίαν ημών και εδημιούργησεν σοβαροτάτας αμφιβολίας διά την ειλικρίνειαν των όσων έχουν λεχθή επανειλημμένως εις αναριθμήτους ευκαιρίας και εις αμετρή­τους Οικουμενικάς εκδηλώσεις, όσον αφορά εις την ειλικρινή επιθυμίαν διά την προσέγγισιν των Εκκλησιών.

Όθεν η Εκκλησία της Ελλάδος, τασσομένη αλληλέγγυος μετά των αδελφών αυτής Ορθοδόξων Εκκλησιών, δεν θα μετάσχη εις την προσεχή Συνέλευσιν της Ρωμαιοκαθολικής Συνόδου των Επισκόπων με την πεποίθησιν ότι η απουσία αύτη θα είναι απείρως ευγλωττοτέρα απ' ό,τι θα ηδύνατο να αναπτύξη εντός πενταλέπτου ο «αδελφικός απεσταλμένος» Αυτής.
Μετ' αδελφικών ασπασμών
† Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ»
Για τον λόγο αυτό τοιούτοι Ιεράρχες ήταν ΛΟΥΣΜΕΝΟΙ στο ΦΩΣ.
 « Θαυμαστή εμφάνιση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ στον επίσης μακαριστό Σιατίστης Αντώνιο!»

Τι του είπε για τον Πάπα; Ακούστε:

  ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: "Ήρθε ο παππούς στον ύπνο μου, μέσα σε πολύ φως. Πω, πω τι φως ήταν εκείνο! Πολύ φως!

 ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ: "Ποιος παππούς Δεσπότη μου";

ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: "
Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ ήταν! Μου είπε πως μας έχει έννοια στη Σύνοδο... Με το ένα χέρι έπαιρνε τη σύνταξη, με το άλλο την έδινε σε φιλανθρωπίες. Σαρακοστές τσάι και παξιμαδάκι, τον είδα με τα μάτια μου"!
ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ: "Παραξενεύτηκα, ενώ εκείνος δεν μιλούσε για λίγα λεπτά... Γυρνάει ξαφνικά και μου λέει".

ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: "
Ξέρεις γιατί έπλεε μέσα στο φως οΣεραφείμ";

ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ: "Γιατί Σεβασμιώτατε";

ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: "
Διότι όταν ρωτήθηκε για τον Πάπα, είπε ότι αυτή δεν είναι "Εκκλησία"! Γι΄ αυτό! Και είχε δίκιο. Έτσι είναι. Χατιρικά τους λέμε "εκκλησίες". Ο Θεός ξέρει γι΄ αυτούς, αλλά και για μας"...https://www.noiazomai.gr/2017/05/serafeim-antonios-papas.html
Το γεγονός διηγείται ο       τότε  Πρωτοσύγκελος Σιατίστης Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, σε ημερίδα για την αγιασμένη μορφή του μακαριστού, γλυκύτατου και ταπεινότατου Μητροπολίτου Αντωνίου Κόμπου, στο συνεδριακό κέντρο "Διακονία" Θεσσαλονίκης, 22-5-2017 μ.Χ..


Αδελφοί πορευόμαστε από σκανδαλισμό σε κατάσκανδαλισμό.
Μέρες πονηρές εισί
Να γιατί ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ έλεγε « ότι μέσα από τα γεγονότα ( άραγε τι είδους φρίκη θα βιώσουμε) ο ΘΕΟΣ θα αναδείξει νέους Μάρκους Ευγενικούς , Μεγάλους Φώτιους, Γρηγόριους Παλαμάδες για να δώσει χαρά στα ΚΑΤΑΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΕΝΑ παιδιά της Εκκλησίας»

 ΣΤΩΜΕΝ καλώς
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας