Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020

ΓΈΡΟΝΤΑΣ « ξαγρυπνάτε στον Όρθρο θα μας κτυπήσουν»


Φώτο από Θηβαίο Πολίτη
« Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν.»
Την ώρα που θα ψέλνουμε Τα Μεγαλυνάρια στην ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ θα έρθει ο τούρκος αιφνιδιαστικά.
Αλλά εκείνη την ιερή στιγμή θα σφραγίσει τον ιστορικό αφανισμό του με όσα θα συμβούν σε αυτόν  στην συνέχεια.