Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ


Ναι, ότι είπε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ θα γίνει « Θα σε τραβούν από το μανίκι  να τους μιλήσεις για τον ΧΡΙΣΤΟ»
Πώς να το πω;
« ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ελλείψει πληροφοριών»
« οι πιστοί θα αναλάβουν τον ρόλο της ενημέρωσης»
 από το ΠΕΡΙΒΟΛΙ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ λόγος Φιλοαθωνίτη καλού φίλου