Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

Ως δρόσος ο λόγος αυτής της ψυχούλας: "θα χτυπήσει την Ελλάδα ο εχθρός. Όμως στην Ελλάδα υπάρχει Ορθόδοξος Λαός, ο οποίος τιμά διαρκώς την Μητέρα του ΦΩΤΟΣ και για αυτό θα επέμβει ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ" "επιστεύσες -ενίκησες" " κάντε λίγο υπομονή ότι ζητήσετε θα σας δοθεί"