Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

τό Ἅγιο Πνεῦμα, «τό πανσθενουργόφωτον ἄφθιτον σέλας»

 

Αὐτό τό Ἅγιο Πνεῦμα, «τό πανσθενουργόφωτον ἄφθιτον σέλας», ὁ ἕνας τῆς Τριάδος περιμένει ὑπομονετικά ἤ προ(σ)καλεῖ ἀνεξιχνίαστα τή φιλοτιμία τῆς ἐλευθερίας μας. Ἀγγίζει (κατά κοινήν θεοπρεπέστατη βουλή) τήν θεανθρώπινα σφραγισμένη ἀνθρώπινη λατρευτικότητά μας.

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ και ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ