Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Περικυκλωμένοι από την λοιμώδη αυτή ασθένεια και τον πανικό που προκαλεί επικαλούμαστε την ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ που ζήτησε την ώρα του μαρτυρίου της από τον ίδιο τον ΚΥΡΙΟ να μας προστατεύει για αυτόν ακριβώς τον λόγο.


«Ἄναρχε Θεέ, ὁ τὸν οὐρανὸν τείνας ὡσεὶ καμάραν, τὴν δὲ γῆν ἐφ ὑδάτων ἐδράσας, ὁ νεφέλαις ὔειν προστάττων, ἤλιόν τε φωταγωγὸν πᾶσι παραστησάμενος, καὶ τὰς κοινὰς ταύτας ἀπολαύσεις δικαίοις τὲ καὶ ἀδίκοις, ἀγαθοῖς ἅμα καὶ πονηροῖς χορηγῶν, αὐτὸς καὶ νῦν ἑμοῦ δεομένης εἰσάκουσον, βασιλεῦ, καὶ ὃς ἃν τοῦ σοῦ ὀνόματος καὶ τῆς ἑμῆς ἀθλήσεως διαμνημονεύσει, μὴ λοιμώδης νόσος τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐπισκήψειε, μὴ ἄλλό τι μηδὲν τῶν λωβᾶσθαι σώματα καὶ λυπεῖν δυναμένων. Οἶδας γάρΚύριεὅτι σάρκες ἡμεῖς καὶ αἶμαποίημα τῶν σῶν ἀχράντων χειρῶν καὶ εἰκόνι σῇ καὶ ὁμοιώσει τετιμημένοι».

Προσευχή της Αγίας Βαρβάρας προ του μαρτυρικού θανάτου της – 
Από το Μηνολόγιον του Αγίου Συμεώνος του Μεταφραστού