Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

« την Παρασκευή στις 19:00 στα μπαλκόνια να απαγγείλουμε την Γ΄ στάση των Χαιρετισμών και να ψάλλουμε τη ΥΠΕΡΜΑΧΩ»

« την Παρασκευή στις 19:00 στα μπαλκόνια  να απαγγείλουμε  την Γ΄ στάση των  Χαιρετισμών και να ψάλλουμε τη  ΥΠΕΡΜΑΧΩ  με την Ελληνική σημαία που έχει τον  Σταυρό γιατί πλησιάζει η Κυριακή της ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ» . Να φυγαδευτεί  το μαύρο σύννεφο της πνευματικής πανώλης από την χώρα.