Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ τα είπε « Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μια αρρώστια, για την όποια βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό και για να το κάνει αυτό κανείς, θα τον σφραγίζουν»

Η ΕΛΛΑΔΑ και η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ διαβάζει ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ τα βράδια της καραντίνας και κλαίει. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ μας μίλησε  για αυτά που ζούμε.
Ακριβώς όπως ειπώθηκαν από τον ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ .
Με λίγες αγιοπνευματικές λέξεις μας εξηγεί γιατί γίνονται πολλά πράγματα.
« Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μια αρρώστια, για την όποια βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό  και  για να το κάνει αυτό   κανείς, θα τον σφραγίζουν»
Από το ΛΟΓΟΙ Β΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ  
« Τὰ πράγματα προχωροῦν κανονικά. Στὴν Ἀμερικὴ τὰ σφραγισμένα σκυλιὰ ἐκπέμπουν μὲ τὸν πομπὸ καί, τάκ, τὰ βρίσκουν. Ἔτσι ξέρουν τὸ κάθε σκυλὶ ποῦ βρίσκεται.
Ὅσα σκυλιὰ δὲν ἔχουν τὴν μάρκα τους καὶ εἶναι ἀδέσποτα τὰ σκοτώνουν μὲ ἀκτίνες λέιζερ.
Μετὰ θὰ ἀρχίσουν νὰ σκοτώνουν καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Τόννους ψάρια ἔχουν σφραγίσει καὶ τὰ παρακολουθοῦν ἀπὸ τὸν δορυφόρο σὲ ποιό πέλαγος εἶναι!
Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μιὰ ἀρρώστια, γιὰ τὴν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο ποὺ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ καί, γιὰ νὰ τὸ κάνη κανείς, θὰ τὸν σφραγίζουν.

Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μὲ ἀκτίνες λέιζερ, ἄλλοι στὸ μέτωπο καὶ ἄλλοι στὸ χέρι!
 Ἀργότερα, ὅποιος δὲν θὰ εἶναι σφραγισμένος μὲ τὸν ἀριθμὸ 666 δὲν θὰ μπορῆ οὔτε νὰ πουλᾶ οὔτε νὰ ἀγοράζη ἢ νὰ παίρνη δάνειο, νὰ διορίζεται κ.λπ.
Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι ὁ Ἀντίχριστος μὲ αὐτὸ τὸ σύστημα θέλησε νὰ πιάση ὅλον τὸν κόσμο καί, ἅμα δὲν εἶναι κανεὶς στὸ σύστημα, δὲν θὰ μπορῆ νὰ δουλέψη κ.λπ., εἴτε κόκκινος εἴτε μαῦρος εἴτε ἄσπρος, ὅλοι δηλαδή.
 Θὰ ἐπιβληθῆ ἔτσι μὲ ἕνα οἰκονομικὸ σύστημα ποὺ θὰ ἐλέγχη τὴν παγκόσμια οἰκονομία, καὶ μόνον ὅσοι θὰ ἔχουν δεχθῆ τὸ σφράγισμα,  τὸ  χάραγμα  μὲ  τὸν  ἀριθμὸ 666, θὰ μποροῦν νὰ ἔχουν ἐμπορικὲς συναλλαγές.

Τί θὰ πάθουν ὅμως οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ σφραγίζωνται!... Μοῦ ἔλεγε κάποιος εἰδικὸς  ὅτι  μὲ  τὶς  ἀκτίνες  λέιζερ  παθαίνει  κανεὶς  βλάβη. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ σφραγισθοῦν θὰ τραβοῦν τὶς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου καὶ θὰ πάθουν τέτοια ζημιά, ποὺ θὰ μασοῦν τὴν γλῶσσα τους ἀπὸ τὸν πόνο15.
Ὅσοι δὲν σφραγισθοῦν, θὰ περάσουν καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, γιατὶ ὁ Χριστὸς ὅσους δὲν σφραγισθοῦν θὰ τοὺς βοηθήση.

Δὲν εἶναι μικρὸ πράγμα αὐτό!– Γέροντα, πότε θὰ τοὺς βοηθήση; Μετά;
Νὰ δῆς, ὁ Θεὸς ξέρει ἕναν τρόπο, τὸν ξέρω καὶ ἐγὼ αὐτόν.
Λοιπόν..., μὲ ἀπασχόλησε πολὺ αὐτὸ τὸ θέμα καὶ μοῦ ἔστειλε μετὰ τό... τηλεγράφημα.
 Ὁ Θεὸς πῶς μᾶς οἰκονομάει, πώ! πώ»
Από το ΛΟΓΟΙ Β΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ
ΚΕΦ 1- ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
Σελ 101 – σφράγισμα 666

Ο μεγάλος αυτός ΑΓΙΟΣ του αιώνα, μας λύνει όλες τις απορίες και μας προτρέπει σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ και ΕΓΓΡΗΓΟΡΣΗ. Και το ερωτηματικό παραμένει, τόσα χρόνια οι εκκλησιαστικές κεφαλές μας γιατί δεν διάβαζαν ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ;
Σας παρακαλούμε αδελφοί και λόγω των αγίων ημερών μας όσο και να μας πονάνε τα διαδραματιζόμενα, να μην προχωράμε σε άκομψους σχολιασμούς , ευχόμενοι για τους πατέρες μας και η  δική μας ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ αυτή την φορά θα δώσει την απάντηση σαν το τηλεγράφημα που έλαβε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ από τον Ουρανό.ΣΤΩΜΕΝ καλώς
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας