Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023

να πως η Ελλάδα θα γίνει "σαν φάτνη" λόγω των επικείμενων εξελίξεων... είπε ο ΑΓΙΟΣ :" η Ελληνική κυβέρνηση τότε θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα και δεν θα συμμετάσχει σε αυτό τον (Παγκόσμιο) πόλεμο γιατί όποιος συμμετάσχει θα καταστραφεί" Τώρα που τα λες αυτοί γελάνε,αλλά σε λίγο.... μας είπε Γέροντας...ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ

 

Τι θαυμάζεις Μαριάμ; Τι εκθαμβείσαι τώ έν σοί; Ότι άχρονον Υιόν, χρόνω εγένησσα φησί, του τικτομένου την σύ μη διδαχθείσα.

Άνανδρος ειμί, καεί πώς τέξω Υιόν, άσπορον γονήν τις εώρακεν ,όπου Θεός δε βούλεται, νικάται φύσεως τάξις ώς γέγραπται.

Χριστός ετέχθη, έκ της Παρθένου, έν Βηθλεέμ της Ιουδαίας.