Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

"όταν επέστρεψε ο Άγιος Δημήτριος στην Θεσσαλονίκη, παρακάλεσε τον Άγιο Θεό να βρεθούν και όλα τα άλλα ΑΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ στην Συμβασιλεύουσα της Μακεδονίας γιατί πλησίασαν δύσκολοι καιροί" ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ 

Στό ἐγκάρσιο κλίτος, ἀπό τήν ἀριστερή πλευρά τοῦ Ἱ. Βήματος του Ι.Ναού του Αγίου Δημητρίου, βρίσκεται η λάρνακα μέ τά ἱερά λείψανα τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Ἀνυσίας τῆς ἐν Θεσσαλονίκη.

Τό τίμιο σῶμα της γιά πολλά χρόνια ἦταν θαμμένο στή γῆ σέ ἄγνωστο μέρος, ὥσπου τήν 4η τοῦ μηνός Ἰουλίου τό 1980, διανοιγομένης τῆς ὁδοῦ 3ης Σεπτεμβρίου κοντά στό Γ’.Σ. Στρατοῦ, ἀνακαλύφθηκε ὁ τάφος της όπου βρίσκονταν τά σεπτά λείψανά της, τά ὁποία μέ εὐλάβεια ἀνακομίσθηκαν καί κατατέθηκαν στόν Ι. Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐπιτελώντας πλῆθος ἰάσεων καί θαυμάτων σέ ὅλους αὐτούς πού τιμοῦν τήν Ἁγία καί τήν προσκυνοῦν μέ πίστη.

Ἡ μνήμη τῆς ἑορτάζεται στίς 30 Δεκεμβρίου. Η εύρεση των λειψάνων της εορτάζεται στις 23 Οκτωβρίου