Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Προσέχετε αδελφοί στους δρόμους πως οδηγείτε, πως περπατάτε, τα μάτια σας ανοικτά και ο φύλακας Άγγελος δίπλα σας. Μυαλό με διαλείψεις;; επίπεδο χειρότερο από τα συγκρουόμενα ; το γιατί θα μας το πει η ανάγκη να μάθουμε τι συμβαίνει;