Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ᾿ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ....τίποτε άλλο δεν εποίησεν εκείνη την στιγμή


ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ᾿ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ.
Γεν. 1,27 Και πράγματι ο απειροτέλειος Θεός εδημιούργησε τον άνθρωπον, τον οποίον επροίκισε με ιδικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ώστε να είναι με αυτά εικών του Θεού. Εδημιούργησεν απ’ αρχής άνδρα και γυναίκα.
ΓΕΝ. 1,28 ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ, ΛΕΓΩΝ· ΑΥΞΑΝΕΣΘΕ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΕΣΘΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΣΑΤΕ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΤΕ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΠΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.
Γεν. 1,28 Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων· “αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, γεμίσατε όλην την γην και γενήτε κύριοι αυτής· σας δίδω την δύναμιν να είσθε κύριοι και εξουσιασταί των ιχθύων της θαλάσσης και των πτηνών του ουρανού, όλων των κτηνών και όλης της γης και όλων όσα, ως ερπετά, σύρονται επάνω εις την επιφάνειαν της γης”.

ΓΕΝ. 2,21 ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΚΣΤΑΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΔΑΜ, ΚΑΙ ΥΠΝΩΣΕ· ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΜΙΑΝ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΠΛΗΡΩΣΕ ΣΑΡΚΑ ΑΝΤ᾿ ΑΥΤΗΣ.
Γεν. 2,21 Τοτε ο Θεός, δια να αναπληρώση την έλλειψιν αυτήν, έφερεν έκστασιν στον Αδάμ, ο οποίος και εκοιμήθη βαθύτατα. Ελαβε τότε μίαν από τας πλευράς του Αδάμ και συνεπλήρωσε δια σαρκός το κενόν της αναιρεθείσης αυτής πλευράς.
ΓΕΝ. 2,22 ΚΑΙ ΩΙΚΟΔΟΜΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ, ΗΝ ΕΛΑΒΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΔΑΜ, ΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΗΓΑΓΕΝ ΑΥΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΑΜ
Γεν. 2,22 Και κατεσκεύασε και εμορφοποίησε την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από τον Αδάμ, εις γυναίκα, την οποίαν και έφερε προς αυτόν.
ΓΕΝ. 2,23 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΔΑΜ· ΤΟΥΤΟ ΝΥΝ ΟΣΤΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΣΤΕΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΡΞ ΕΚ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΜΟΥ· ΑΥΤΗ ΚΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΓΥΝΗ, ΟΤΙ ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΕΛΗΦΘΗ ΑΥΤΗ·
Γεν. 2,23 Οταν δε ο Αδάμ εξύπνησε και είδε την γυναίκα είπεν· “αυτό είναι πλέον οστούν από τα οστά μου και σαρξ από την σάρκα μου. Αυτή θα ονομασθή γυνή (ανδρίς), διότι έγινεν από τον άνδρα αυτής.
ΓΕΝ. 2,24 ΕΝΕΚΕΝ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΕΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΣ ΣΑΡΚΑ ΜΙΑΝ.
Γεν. 2,24 Ενεκα του στενού τούτου συνδέσμου του ανδρός προς την γυναίκα, στο μέλλον κάθε ανήρ θα αφήνη τον πατέρα και την μητέρα του και θα συνδέεται στενότατα με την γυναίκα του, ώστε οι δύο να γίνουν πλέον μία σαρξ δια της συζυγίας”.
ΓΕΝ. 2,25 ΚΑΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΓΥΜΝΟΙ, Ο ΤΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΙΣΧΥΝΟΝΤΟ
Γεν. 2,25 Ησαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυναίκα αυτού, και δεν εντρέποντο ο ένας τον άλλον, διότι ήσαν αγνοί και αθώοι.

.