Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Τι έρχεται; " η ίδια η λέξη νόμισμα προέρχεται από το ελληνικό ρήμα «νομίζειν», δηλαδή η αξία του είναι συμβατική, προϊόν συμφωνίας"

Απο το σημερινό Ευαγγέλιο του άφρονος πλουσίου που σήμερα μπορεί να εστιαστεί στην άφρονη κοινωνία ή οικονομία.
"εἶπε δὲ αὐ­τῷ ὁ Θεός· ἄ­­φρον, ταύτῃ τῇ νυ­­­κτὶ τὴν ψυχήν σου ­ἀ­­­παιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμα­σας τίνι ἔσται"
ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ

Οι μηχανές τυπώματος των κεντρικών τραπεζών που δούλευαν ανηλεώς τα προηγούμενα χρόνια γέννησαν πληθωριστικό χρήμα – νόμισμα η αξία του οποίου δεν έχει κάποιο εμπράγματο έρεισμα – και κινδυνεύουν να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη ιστορικά νομισματική φούσκα.
Το χάσμα μεταξύ των αξιών των νομισμάτων fiat (αυτά δήλωση που εκδίδονται από τις κεντρικές τράπεζες) και του χρήματος η αξία του οποίου έχει έννομο έρεισμα, που είναι ο χρυσός, έχει διευρυνθεί έτσι ώστε τα δολάρια να διατηρούν σήμερα μόνο το 2% της αξίας τους πριν από τη δεκαετία του 1970 ενώ για τη στερλίνα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 1%.
Τι θα συμβεί σε έναν χαοτικό κόσμο όπου το χρήμα δεν θα αντιστοιχεί σε … καμία αξία;
Και αυτό καθώς από την εποχή του Αριστοτέλη η ίδια η λέξη νόμισμα προέρχεται από το ελληνικό ρήμα «νομίζειν», δηλαδή η αξία του είναι συμβατική, προϊόν συμφωνίας…