Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

έχουμε εισέλθει στις μέρες μας σε μια νέα κιβωτό και μαλώνουμε αν μπάζει νερά ή όχι και οι από έξω δαίμονες τρίβουν τα χέρια τους μονολογώντας " κατορθώσαμε πάλι να τους αποπροσανατολίσουμε την στιγμή που επίκειται επίθεσης"