Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

" η είσοδος της Ελλάδος σε φοβερά σκάνδαλα, σε πόνους και βάσανα, σε μετάνοια και λύτρωση" " ο Άγιος Θεός σύμφωνα με την άφατο Οικονομία του θα φέρει και χρόνια Ευλογημένα"

«Η Πάναγνος παρθένος, όρμησε τρέχοντας μέσα στο Ναό και ρίχτηκε στην αγκαλιά του Αρχιερέα Ζαχαρία. 
Ο Ζαχαρίας την ευλόγησε λέγοντας: 
«Ο Κύριος εδόξασε το όνομα σου σε πάσα γενεά. Στο πρόσωπο σου θα αποκαλύψει κατά τις έσχατες ημέρες τη Λύτρωση για το λαό Του». 
Και πράγμα ανήκουστο για τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, εισήγαγε την τριάχρονη Μαρία στα Άγια των Αγίων, εκεί δηλαδή που μόνο ο Αρχιερέας μπορούσε να μπει κι αυτό μονάχα μια φορά το χρόνο». 

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
η Κιβωτός του Νώε είναι προτύπωση της Παναγίας,που μας σώζει από τον «κατακλυσμό της αμαρτίας».

Και η Παναγία γίνεται προτύπωση της Εκκλησίας, που σώζει, όσους θέλουν να σωθούν και εισέρχονται σ' αυτήν.

Η Παναγία φέρνει τον Χριστό στον κόσμο και η Εκκλησία φέρνει τον κόσμο στον Χριστό.

Ακόμη η Σκηνή αντικαταστήθηκε αργότερα,όταν οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη, με τον Ναό του Σολωμόντος.

Σε αυτόν υπήρχαν τα άγια και τα άγια των Αγίων. Στα Αγια των Αγίων εισήρχετο «άπαξ του ενιαυτού» ο Αρχιερεύς και προσέφερε την θυσία του εξιλασμού.

Όμως η Παναγία είναι τα όντως Αγια των Αγίων, όπου « εισήλθεν άπαξ ασπόρως και εξήλθεν αφθόρως» ο Μ. Αρχιερεύς Χριστός και προσέφερε την θυσία επί του Σταυρού
Μητροπολίτης Κορωνείας: «Τα όντως Άγια των Αγίων»! 

" η είσοδος της Ελλάδος σε φοβερά σκάνδαλα, σε πόνους και βάσανα, σε μετάνοια και λύτρωση" " ο Άγιος Θεός σύμφωνα με την άφατο Οικονομία του θα φέρει και χρόνια Ευλογημένα"
Αυτά τα λόγια μας παρακάλεσαν να σας τα μεταφέρουμε, να μην χάσουμε το κουράγιο και την Ελπίδα μας τώρα που βρυχάται ο βύθιος δράκοντας κατά της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος. Έμεινσν μόνο νησίδες πνευματικής αντίστασης αρκετές όμως για να προκαλέσουν το ΘΕΙΟ ΕΛΕΟΣ 
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας