Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

ο φόβος όταν "προφητεύει" δείχνει προς την κατεύθυνση της αλήθειας

 


ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ "προφητεύουν"  ότι ο ΧΡΙΣΤΟΣ θα διδάξει ανάμεσα στους Έλληνες...


" εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς· ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας;"  κατά Ιωάννη κεφ. ζ΄

Ιω. . 7,34             ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε· καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.

Ιω. 7,34                     Θα με ζητήσετε κάποτε (όταν βαρειές πέσουν επάνω σας οι συμφορές), και δεν θα με εύρετε. Και εκεί, πλησίον του Πατρός στους ουρανούς, που είμαι ως Θεός, πηγαίνω δε και ως άνθρωπος, δεν ημπορείτε σεις να έλθετε”.

Ιω. 7,35             εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς· ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας;

Ιω. 7,35                     Είπαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι μεταξύ των· “που αυτός πρόκειται να υπάγη και ημείς δεν θα τον εύρωμεν; Μηπως πρόκειται να πορευθή στους διασκορπισμένους μεταξύ των Ελλήνων Ιουδαίους και να διδάκη τους Ελληνας;

Ιω. 7,36             τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπε, ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

Ιω. 7,36                     Ποίον είναι το νόημα αυτού του λόγου που είπε, ότι δηλαδή θα με αναζητήσετε και δεν θα με εύρετε και όπου είμαι εγώ, σεις δεν ημπορείτε να έλθετε;”

ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ " προφητεύουν" ότι η ΠΟΛΗ θα περάσει εις τους 'Ελληνες.

   Αναφερόμενο στη χτεσινή επέτειο και στην Αγία Σοφία, το υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας αναφέρει ότι "Είναι παραληρητικό να βλέπεις την Κωνσταντινούπολη, που κατακτήθηκε πριν από 569 χρόνια, ονειρευόμενος τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή το Βυζάντιο. Εκείνοι που λαχταρούν μια κατάσταση πριν από 1.000 χρόνια, δείχνουν ξεκάθαρα ποιος είναι επεκτατικός και ποιος συνιστά εμπόδιο στην ειρήνη". 

  https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/