Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 31 Μαΐου 2022

" επειδή γνωρίζω ότι σε διαβάζουν στρατιωτικοί...να επισημάνεις όσο έχουμε χρόνο να θέσουν στα υπόψη και τις πίσω πλευρές των νησιών μας ( δυτικά) .. Από εκεί βάζει ο μεμέτης καλά το χέρι στον 25ο μεσημβρινό και χωρίζει το Αιγαίο .Ο Τούρκος ύπουλα με αεροαποβάσεις και ναυτικούς αποκλεισμούς των θα θελήσει να τα προσβάλλει" μας είπε Γέροντας και εμείς υποσχεθηκαμε να το σημειώσουμε γιατί αφορά το ΕΘΝΙΚΟ μας ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Στο τέλος μας μίλησε για Εθνική Ομοψυχία.Δεν χρειάζεται τώρα να μαλώνουμε.