Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

" Άφησε τα πάντα στα χέρια του Θεού και θα δεις τον Θεό στα πάντα"

 


Λόγοι Σοφίας από τον Γέροντα  που είπε πριν χρόνους ¨ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ δεν θα βγάλει ψεύτες τους αγίους του¨

 1) "Ο Υιός και Λόγος του Θεού ο μόνος Αναμάρτητος εάν είχε κατέλθει εκ των ουρανών χωρίς πρωτίστως να ενδυθεί την Θεοϋφαντον στολήν της Άκρας Ταπεινώσεως  , η γη θα είχε καταφλεγεί . 

Μην καταπιάνεστε με αυτό το θηρίο τον εγωισμό διότι θα συντρίψει τα οστά σας . Μεγάλο θηρίο , πολυκέφαλο ." 

2) "Η αιωνιότητα είναι φρικιαστική χωρίς Θεάνθρωπο , γιατί και ο άνθρωπος είναι φοβερός χωρίς τον Θεάνθρωπο . 

Καθετί το ανθρώπινο μονάχα στον Θεάνθρωπο έχει την τελική και λογική του ερμηνεία . 

Δίχως τον θαυμαστό Κύριο Ιησού Χριστό όλα τα ανθρώπινα μεταβάλλονται αναπόφευκτα σε χάος , σε φρίκη , σε θάνατο , σε κόλαση . 

Η φρόνηση σε αφροσύνη , η αίσθηση σε απόγνωση , η επιθυμία σε αυτοδιάσπαση μέσα από την αυτοεξουθένωση . 

Η κόλαση να ξέρετε συνοψίζεται σε δύο λέξεις , "πολύ αργά ."  

3) " Άφησε τα πάντα στα χέρια του Θεού και θα δεις τον Θεό στα πάντα . Όλοι οι δρόμοι του Θεού είναι έλεος και αλήθεια ."

Λίγο πριν το απόγευμα λάβαμε ένα μήνυμα:
"Επάνω στην αυτοδυναμία, αλαζονεία... έρχεται κάτι αναπάντεχο σαν αστραπή"
ΣΤΩΜΕΝ καλώς