Ελληνορωμαϊκά!

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

Ὃ,τι καί νά συμβῆ, καί αὐτό τό μαρτύριο, ἂν μᾶς ἐπιφυλάσσεται αὐτή ἡ ὓψιστη τιμή, τόν τελικό λόγο τόν ἒχει ὁ Θεός καί δική του εἶναι ἡ νίκη.

 

Που είναι ο Θεός; Πατήρ Ευσέβιος Βίττης. ...
Ἐμεῖς λοιπόν λέμε΄ ποῦ εἶναι ὁ Θεός;
Δέν βλέπει ὁ Θεός τί γίνεται στόν κόσμο; Δέν βλέπει ὁ Θεός τούς τυράννους, τούς κακούργους, τούς ἐγκληματίες, τούς ἐκμεταλλευτές, τούς διαφθορεῖς, τούς ἀνατροπεῖς κάθε ἠθικῆς καί φυσικῆς ἀκόμη τάξεως;
 Δέν βλέπει τίς ἀδικίες καί τίς ὠμότητες πού διαπράττουν ἂνθρωποι μέ διεστραμμένα ἒνστικτα καί σατανική διάθεση καί πράξη;
 Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τό ξαναλέω γιά πολλοστή φορά τά βλέπει ὃλα, τά ξέρει ὃλα, τά σημειώνει στή θεία του μνήμη ὃλα καί ἐπιφυλάσσεται νά ἀποκαταστήση τή δικαιοσύνη καί τό δίκαιο τοῦ κάθε ἀνθρώπου.
Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ θά καταλυθῆ μιά γιά πάντα τό ἀρχαῖο καθεστώς τῆς ἁμαρτίας καί θά ἐγκατασταθῆ ἡ αἰώνια καί ἀκατάλυτη καί ἀδιάδοχη βασιλεία του, βασιλεία δικαιοσύνης, ἀγάπης, ἁγιότητος, εἰρήνης, ἀτέλειωτης μακαριότητος.
Ἂς μή χάνουμε λοιπόν, ἀδελφοί μου, τό θάρρος καί τήν αἰσιοδοξία μας καί ὃταν τά πάντα γύρω μας φαίνωνται κατάμαυρα καί ἀπελπιστικά.
ἡ ζωή μας εἶναι πορεία πρός κάτι τό πολύ συγκεκριμένο.
Καί πυξίδα στήν πορεία μας αὐτή εἶναι ἡ πίστη στό Θεό ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ.
Καί μέ αὐτήν τήν πίστη πορευόμαστε, μέ αὐτήν τήν πίστη βλέπουμε, μέ αὐτήν τήν πίστη ἐκτιμοῦμε καί ἀξιολογοῦμε τά πάντα γύρω μας καί μέ αὐτήν τήν πίστη προσδοκοῦμε τό αὒριο.
Ὃ,τι καί νά συμβῆ, καί αὐτό τό μαρτύριο, ἂν μᾶς ἐπιφυλάσσεται αὐτή ἡ ὓψιστη τιμή, τόν τελικό λόγο τόν ἒχει ὁ Θεός καί δική του εἶναι ἡ νίκη.

 Ὃλοι μας ἒχουμε τό χρέος νά καταθέτουμε, τή μαρτυρία μέ τό λόγο καί τό ἒργο μας ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ καί διά Χριστόν Ἰησοῦν.
Κάποιοι θά χρειασθῆ νά μαρτυρήσουν μέ κατάθεση καί αὐτῆς τῆς ζωῆς τους. Ἂλλοι ὂχι.
Ὃ,τι πάντως καλούμεθα νά κάνουμε κάθε φορά, ἂς τό κάνουμε μέ αὐτή τή διάθεση.
Καί αὐτό εἶναι τό πιό σημαντικό καί σπουδαῖο πού ἒχουμε νά κάνουμε στή ζωή μας. Ἱερομ. Ευσέβιος  Βίττης.