Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Από την τελευταία φωτιά στην Εύβοια. Έτσι θέλουν να κάψουν την Ελλάδα και την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, αλλά αυτά δεν καίγονται. Αυτά τα δυο μαζί έχουν να γράψουν και άλλες σελίδες στον Πανανθρώπινο Πολιτισμό.