Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Παρακλητικός Κανών επ' απειλή πολέμου

 


Γράφει ο Καθηγητής Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας

Μέγας Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας


Ημέρες προσευχής για την ειρήνη και την αισχύνη των επιβουλών του έθνους μας!

Παρακλητικός Κανόνας στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό τον καταισχύνοντα τους δια πολέμου ημάς απειλούντας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ

https://www.romfea.gr/images/article-images/2020/08/romfea2/paraklitikos/paraklitikos_kanonas.pdf