Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Ένας κύκλος κλείνει και ένας άλλος ανοίγει...

Φώτο από fb

Έμπροσθέν μας μέρες ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ , μέρες ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, μέρες ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ από τα δαιμονικά δεινά.

Ένας κύκλος κλείνει και ένας άλλος ανοίγει, αλλά η ΑΛΗΘΕΙΑ του ΚΥΡΙΟΥ μένει εις τον αιώνα και ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ δεν δένεται.

Πολεμάμε ήδη με τα όπλα του ΦΩΤΟΣ απέναντι στα έργα των φαρμακών και των μάγων που κατέλαβαν τις εξουσίες και θεωρούνται πολιτισμένοι και νοιάζονται  ακόμα και για την σωματική μας υγεία.

Να διαβάζουμε χωρία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης για να οπλιζόμαστε κατάλληλα. Τώρα η μάχη δίνεται με τον ίδιο τον αντίχριστο και τους μαθητές του που όλους τους χριστιανούς τους θεωρούν συνωμοσιολόγους, ενώ αυτοί έστησαν την μεγαλύτερη πλεκτάνη όλων των εποχών  λίγο πριν το τέλος τους.  

 Β Τιμ. 1,7           οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ.

Β Τιμ. 1,7            Διότι δεν μας έδωκεν ο Θεός πνεύμα δειλίας, ώστε να φοβούμεθα δυσκολίας και απειλάς και διωγμούς, αλλά μας έδωκε πνεύμα δυνάμεως, δια να νικώμεν, και αγάπης και σωφρονισμού, ώστε με σύνεσιν να καθοδηγούμεν στον δρόμον του Θεού τον ευατόν μας και τους άλλους.

Β Τιμ. 2,3            σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Β Τιμ. 2,3            Συ λοιπόν κακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού.

Β Τιμ. 2,4            οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ.

Β Τιμ. 2,4            Εχε δε υπ' όψιν σου, ότι κανείς, καθ' ον χρόνον υπηρετεί στρατιώτης, δεν περιπλέκεται εις τας μερίμνας και φροντίδας του βίου, δια να υπηρετή έτσι και να αρέση εις εκείνον, που τον εστρατολόγησε.