Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

όταν θεραπεύουν θαυματουργικά οι ΑΓΙΟΙ δεν υπάρχουν παρενέργειες, αλλά ΘΕΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.