Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

να πως η Ελλάδα θα γίνει "σαν φάτνη" λόγω των επικείμενων εξελίξεων... είπε ο ΑΓΙΟΣ :" η Ελληνική κυβέρνηση τότε θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα και δεν θα συμμετάσχει σε αυτό τον (Παγκόσμιο) πόλεμο γιατί όποιος συμμετάσχει θα καταστραφεί" Τώρα που τα λες αυτοί γελάνε,αλλά σε λίγο.... μας είπε Γέροντας...ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ