Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Αυτοί διαπλέκονται, τους λαούς θα μπλέξουν και θα πατήσουν με μέτρα που θα πάρουν εκ των υστέρων για εμποδίσουν τις παρανομίες που τώρα ανακάλυψαν. Τόσα χρόνια άφηναν το μέλι να κολλάει στα έδρανα τους.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola την Πέμπτη (15 Δεκεμβρίου) δεσμεύτηκε να αποκαλύψει ένα «ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων» τον Ιανουάριο, το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των καταγγελιών, απαγόρευση όλων των ανεπίσημων κοινοβουλευτικών ομάδων φιλίας (ομάδες ευρωβουλευτών που συζητούν σχέσεις με μη -χώρες της ΕΕ) και επανεξέταση των κανόνων επιβολής του κώδικα δεοντολογίας για τους ευρωβουλευτές.
Προς το παρόν, σχεδόν όλη η εστίαση είναι κατανοητό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αρχίζουν να τίθενται ερωτήματα σχετικά με το εάν οι επιπτώσεις θα εξαπλωθούν στην εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.