Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

" έχει ο ΘΕΟΣ Πανιερώτατε...το δικό του ΣΧΕΔΙΟ" " τουλάχιστον δώσατε ,δίνεται και θα δώσετε την Ελπίδα με το ΦΩΣ"