Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

Δεν συζητάς υπό την απειλή πολέμου…περιμένεις να κάνουν πρώτα αντιλυσσικό σε αυτόν που σε απειλεί.