Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ο περί λόγου ΙΑΝΟΣ φαίνεται να του αρέσει να πάει νότια της Κρήτης τις επόμενες ώρες εκεί που θέλει να ψάξει ο σουλτάνος.