Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Οἱ λαϊκοί (καί οἱ κληρικοί) θά ἔπρεπε νά προσεγγίζουμε τό Εὐχαριστιακό μυστήριο μέ μιάν ἀγωνία “εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον” ΚΑΙ όχι εις άνεση και ασφάλεια βίου..