Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

" μας ετοιμάζουν σκληρό πακέτο μέτρων καθότι είμαστε σε πιλοτικό πρόγραμμα, αλλά και ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ετοιμάζει Τρείς Εκπλήξεις" μας είπε άνθρωπος ΤΟΥ

Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ - ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ