Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

πόσα χρόνια μετράει η Ρωμιοσύνη; μόνο 1751 και έχει και άλλα.

27η Φεβρουαρίου
1751 χρόνια από την γέννηση του
Flavius Valerius Aurelius Constantinus
ήτοι του
 Αγ. Ισαποστόλου Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Α' του Μεγάλου.
(Ευχαριστώ Ευαγγελε που μου το υπενθυμισες)
Ο Φλάβιος Βαλέριος Αυρήλιος Κωνσταντίνος (Flavius Valerius Aurelius Constantinus) γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 272 στην Ναϊσσό της Άνω Μοισίας (σήμερα Νις Σερβίας) και ήταν γιος του ρωμαίου αξιωματικού Κωνστάντιου Χλωρού και της συζύγου του Ελένης  (μετέπειτα της Αγίας και Ισαποστολου)