Ελληνορωμαϊκά!

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

«Κάθε σπίτι ελληνικό έχει ένα θαύμα… Ζούμε, γιατί θέλει ο Θεός, όχι γιατί το θέλουν οι Μεγάλοι»(†) επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης


Εμφανίστηκε τουρκική αλεπού στο ΑΙΓΑΙΟ και κάνει πάλι νάζια. ΛΑΟΣ και ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ θα δώσουν την λύση. Τα παχιά λόγια δοκιμάστηκαν , η ιστορία δείχνει ότι ο προαιώνιος εχθρός μας δεν σέβεται ούτε τις ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ , μάλλον αυτές τον προκαλούν περισσότερο. ΣΤΩΜΕΝ καλώς.