Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

" καιρός να επιστρέψουμε και όχι για τουρισμό" μας είπε Γέρων και αναθάρρησαν ψυχές

  Μια ενημερωτική φώτο η Μυροβόλος ΧΙΟΣ και απέναντι τα Ελληνικά  Μικρασιατικά παράλια της  Μητρόπολης Κρήνης - σημερινό Τσεσμέ - " 100 χρόνια είναι πολλά, καιρός να επιστρέψουμε και όχι για τουρισμό"