Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

" τα νερά του Ουρανού έφυγαν από τας Ευρώπας και στάθηκαν πάνω από την Ελλάδα για να την δροσίσουν από τα δεινά που τις επέφεραν αδίκως" - "θα δούμε και άλλα τέτοια" είπε Γέροντας


 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ βίντεο https://youtu.be/IGM0-KWhmQ0

ΓΑΛΛΙΑ - Λίγηρας ποταμός - πρωτοφανή ξηρασία με πνευματικά μηνύματα 

ΞΗΡΑΣΙΑ - ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ