Ελληνορωμαϊκά!

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

Ας δώσει ο ΧΡΙΣΤΟΣ την ειρήνη στον κόσμο - αλλά δυστυχώς αντί για μετάνοια κάναμε σημαία την ανωμαλία και ήρθε ο πόλεμος